NL|DE

In uw en ons belang.

Veiligheid voor alles

Uw veiligheid en ook die van onze medewerkers, zijn van het grootst mogelijk belang voor Robogas. Robogas is door de Aangewezen Keurings Instantie (AKI) Energie Consult Holland BV erkend als propaaninstallateur. Daarnaast dragen al onze gastanks een (CE) keurmerk en voldoen alle gasflessen aan de wettelijke termijnkeuring. Robogas wordt regelmatig getoetst op het naleven van de richtlijnen en reglementen op het gebied van veiligheid.

Het gebruik van propaan is schoon, comfortabel en veilig, mits men zich aan enkele duidelijke regels houdt. Robogas voldoet aan alle wettelijke richtlijnen voor de levering van onze producten. U dient echter als afnemer ook verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van plaatsing, bereikbaarheid en onderhoud.

Waarschuwing

Pleeg nooit zelfstandig onderhoud aan uw gasinstallatie, maar raadpleeg Robogas. In geval van nood kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 – 762 64 27.

Veilig gebruik van uw gastank

Wanneer u aan de landelijke richtlijnen voldoet is een vergunning, voor het plaatsen van een tank met een inhoud tot 13.000 liter, geen vereiste. Sommige gemeentes hebben echter afwijkende richtlijnen, u doet er verstandig aan hiernaar te informeren. U dient altijd melding te maken van een plaatsing bij uw gemeente, eventueel kan Robogas u hierbij assisteren.

Waarschuwing

Pleeg nooit zelfstandig onderhoud aan uw gasinstallatie, maar raadpleeg Robogas. In geval van nood kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 – 762 64 27.

 • Het terrein van opstelling moet een goede natuurlijke ventilatie hebben.
 • Een tank moet zijn opgesteld op een vlakke harde en onbrandbare ondergrond die zich ten minste op het niveau van het omliggende
  terrein moet bevinden.
 • Een tank moet aan alle kanten voldoende vrij liggen. Houd begroeiing dus zo kort mogelijk.
 • Een tank moet dusdanig zijn geplaatst dat er geen gevaar bestaat voor aanrijding of, wanneer niet anders mogelijk, worden voorzien
  van aanrijdingsbeveiliging.
 • De tankwagen moet onbelemmerd de losplaats kunnen bereiken en verlaten. Let op: de vulslang van de tankwagen naar de
  propaantank mag niet door (via) een woning, (bedrijfs)gebouw of andere besloten ruimte worden gelegd.
 • Tijdens het vullen van de tank moet de tankwagenchauffeur zowel zicht kunnen hebben op de tankwagen als op de te vullen tank.
 • Binnen 5 meter rondom de tank mogen geen normale elektrische installaties of apparatuur in gebruik zijn (zoals stekkerdozen en
  verlichting).
 • Binnen 5 meter rondom de tank mag niet worden gerookt en mag geen voorwerp met een oppervlaktetemperatuur hoger dan
  300°C aanwezig zijn.
 • Indien de propaantank is opgesteld op een recreatieterrein of op een ander voor publiek toegankelijk terrein, moet op een afstand
  van tenminste 1,5 meter van de propaantank een afgesloten hekwerk zijn aangebracht. Binnen het hekwerk moet het terrein vrij zijn
  van enig materiaal. Voor het hekwerk gelden aanvullende voorschriften.
Situatie op eigen erfAfstand
Propaantank – Openbare weg met brandwerende muur3 meter
Propaantank – Erfafscheiding met brandwerende muur3 meter
Propaantank – Opstallen met brandwerende muur3 meter
Propaantank – Openbare weg5 meter
Propaantank – Erfafscheiding5 meter
Propaantank – Opstallen (woningen, schuren e.d.)7.5 meter
Propaantank – Propaantank7.5 meter
Propaantank – Opslag met brandbaar materiaal15 meter

Waarschuwing

Pleeg nooit zelfstandig onderhoud aan uw gasinstallatie, maar raadpleeg Robo-Gas. In geval van nood kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 – 762 64 27.

Veilig gebruik van uw gasfles

Elke propaan en butaan fles/cilinder moet volgens de wet periodiek worden getoetst technische werking en betrouwbaarheid zodat deze veilig voor een nieuwe periode kan worden ingezet.

Robogas heeft aan de wettelijk bevoegde instantie Lloyd’s Register (voorheen Stoomwezen BV) aangetoond dat het kwaliteitssysteem van de flessen/cilinders ruimschoots voldoet aan alle wettelijk vereiste normen. U ontvangt dus gegarandeerd veilige flessen

Waarschuwing

Pleeg nooit zelfstandig onderhoud aan uw gasinstallatie, maar raadpleeg Robogas. In geval van nood kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 – 762 64 27.

Robogas is een landelijk leverancier van propaangas. Dit leveren wij in zowel gasflessen voor kleinverbruik als in grote tanks voor bulkverbruik. Het bedrijf inclusief de gasopslag is gevestigd in Nijkerk, in het noordwesten van de provincie Gelderland.

Robogas