NL|DE

Een familiebedrijf
met historie…

De Robo Gascentrale BV werd in 1960 opgericht door de heren Tim van Rootselaar en Jan Bos. Voor de heer Van Rootselaar was het aanbieden van gas een logische uitbreiding op zijn werkzaamheden als tankbouwer, daar propaan steeds vaker als energiebron werd toegepast. De bedrijven werden later overgedragen aan de drie zoons van Van Rootselaar. In de 25 jaar die volgden hebben zij naast Robogas verschillende in tankbouw gespecialiseerde, internationaal opererende bedrijven opgericht die zijn samengevoegd in The Rootselaar Group.

In 2010 vierde Robogas haar 50-jarig jubileum. Deze mijlpaal bewijst dat Robogas een innovatief en goed gefundeerd familiebedrijf is waarbij service, veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Gecertificeerd door Energie Consult Holland en lid van de VVG.

Robogas is aangesloten bij en vervult een bestuurlijke functie in de branchevereniging Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).

De VVG onderhoudt contacten en werkt samen met diverse instellingen, overheden en regelgevende instanties, teneinde te komen tot wetgeving en regels ter bevordering van het gebruik van vloeibaar gas op een veilige, milieuvriendelijke, praktische en technisch juiste wijze.

Robogas is gecertificeerd door (Energie Consult Holland B.V.), een Europese- en nationale certificatie- en keuringsinstelling voor drukapparatuur. Middels periodieke controles en audits toetsen en waarborgen zij de constante kwaliteit van onze apparatuur.

Robogas is een landelijk leverancier van propaangas. Dit leveren wij in zowel gasflessen voor kleinverbruik als in grote tanks voor bulkverbruik. Het bedrijf inclusief de gasopslag is gevestigd in Nijkerk, in het noordwesten van de provincie Gelderland.

Robogas

Belangrijke mededeling

Ook in deze onzekere tijd met ongekende overheidsmaatregelen als gevolg van het coronavirus blijft voor Robogas de levering van propaangas de hoogste prioriteit. Hierbij stellen wij de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers voorop.

Intern werken we volledig volgens de richtlijnen van de overheid en de RIVM. Meestal kunnen gas- en/of tankleveringen zonder direct contact uitgevoerd worden. Onze chauffeurs houden zich daarbij aan de 1,5 meter afstand richtlijn. Wij willen u vragen dit te respecteren en hetzelfde te doen. Onze servicegerichte werkzaamheden aan propaangasinstallaties en tanks zullen zoveel mogelijk doorgang vinden.

Omdat een groot deel van ons personeel vanuit huis werkt, verzoeken wij u vriendelijk voor bestellingen of vragen zoveel mogelijk digitaal contact met ons op te nemen. Maar we blijven ook telefonische service bieden waar nodig. Mogelijk zijn we daardoor wel iets moeilijker telefonisch bereikbaar.
Wij verzoeken afhaalklanten om gepaste afstand tot onze medewerkers te bewaren.