NL|DE

CO2-compensatie met Gold Standard.

Steeds meer mensen zetten zich actief in voor een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door te kiezen voor groene energie of door afval te scheiden. Ook nemen bedrijven steeds vaker hun verantwoordelijkheid en zetten verduurzaming hoog op de agenda. Ook Robogas draagt graag haar steentje bij.

Bij de verbranding van gas komt CO2 vrij. Robogas compenseert daarom het gasverbruik van haar zakelijke klanten met zogenaamde CO2-rechten (VER’s, Verified Emissions Reductions). Wij hebben gekozen voor CO2-compensatie via Gold Standard: de kwaliteitsstandaard voor CO2-compensatieprojecten die voldoen aan de strengste criteria. Het keurmerk is opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds. De inkomsten die met de compensatie worden verzameld worden gebruikt om projecten te financieren die een positieve impact hebben om mens en milieu. Deze projecten produceren schone energie en creëren betere leefomstandigheden en steunen de lokale bevolking in ontwikkelingslanden.

Ons project

Kayseri Molu Landfill Gas to Energy Project, Turkey

Het project is gericht op het vermijden van broeikasgasemissies van bestaande stortplaatsen door biogas te verzamelen om elektriciteit op te wekken. Naast het direct vermijden van broeikasgasemissies worden dus verdere indirecte emissiereducties bereikt door de CO2-neutrale vervanging van fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor energieopwekking.

  • Productie van 25.000 MWh schone energie
  • Jaarlijkse besparing van meer dan 57.000 ton CO2
  • Sterke verbetering van de luchtkwaliteit en leefomgeving.
  • Toepassing van hernieuwbare energie draagt bij aan de (verdere) duurzame ontwikkeling van Turkije
  • Het afvangen van gevaarlijke gassen verbetert de veiligheid op de stort.

Compenseren met impact

Robogas heeft een overeenkomst afgesloten om de CO2-uitstoot welke vrijkomt bij het gasverbruik van haar zakelijke klanten te compenseren volgens de Gold Standard (goldstandard.org).

Gold Standard is een keurmerk voor klimaatcompensatie via kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gold Standard werd in 2003 opgericht door het Wereld Natuur Fonds en andere internationale NGO’s om te zorgen dat emissie-reductie projecten voldoen aan de hoogste niveaus van milieu-integriteit en bijgedragen aan duurzame ontwikkeling.

Mede dankzij de goedkeuring van het Klimaatakkoord van Parijs is een norm gelanceerd voor interventies op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling genaamd ‘Golden Standard for Global Goals’, om de impact te maximaliseren, waarde te creëren voor mensen over de hele wereld en de planeet die we delen .

Robogas is een landelijk leverancier van propaangas. Dit leveren wij in zowel gasflessen voor kleinverbruik als in grote tanks voor bulkverbruik. Het bedrijf inclusief de gasopslag is gevestigd in Nijkerk, in het noordwesten van de provincie Gelderland.

Robogas